Професията „Очен оптик” е обществено значима, престижна и отговорна. В отговор на потребностите на специалистите в очната оптика през февруари 1998г., бе учредена Асоциацията на Българските Оптометристи и Оптици.

През 1998 година, месец март, СГС вписва в специалния регистър на сдруженията с нестопанска цел, дружество с идеална цел, с наименование: „Асоциация на частните работодатели в оптическия бранш”, с цели, средства, устройство, начин на приемане на нови членове, посочени в Устав, приет от Учредителното събрание ноември 1997 г...2017-09-29 14:20:00
Повечето от нас получаваме един продукт и е напълно естествено да не знаем какво се крие зад него. Очилата и контактите лещи - са онази помощ и аксесоар, която освен, че подобрява качеството ни на живот, са пряко свързани с нашата безопасност,...

Уважаеми членове,
УС на НАБОО сме щастливи да обявим старта на новия и единствен образователен портал в партньорство със Световния Съвет по Оптометрия. Там има над 300 курса за продължаващо професионално развитие и Ви препоръчваме да използвате този ценен ресурс.

Моля, натиснете тук, за да създадете свой собствен акаунт.

Уважаеми членове на НАБОО,
На 14.10.2017г., събота, от 10.00ч., в зала 1 на хотел Шипка, град София - ще се проведе Годишното Общо Отчетно Събрание на Асоциацията.

Свикването на ООС е по законоустановеният ред и е публикувано в ДВ - Брой 71/ 01.09.2017г.

Моля, подгответе за дискутиране Вашите въпроси и предложения към УС на НАБОО.

В точка 4 (други), от дневния ред - бихме искали да се информираме и да обсъдим, заедно, всички теми, които Ви вълнуват!

За да ползваме преференциални цени за настаняване, е необходимо да имаме пакетна услуга.

За целта е нужно да направите своите резервации, потвърждения и плащане за настаняване в х-л Шипка - към НАБОО. Заплащането е възможно и на място. Резервации и потвърждения на имейла на НАБОО - naboolegal@gmail.com или по телефон към членовете на УС.

КРАЕН СРОК за потвърждение до 07.10.2017г.

Както знаете, динамичните промени на национално ниво и в европейски мащаб, наложиха концентриране на усилията ни изцяло в обществена дейност, за жалост трудно забележима, енергоемка и с бавни резултати, но енергията, която хвърляме в утвърждаване на НАБОО като фактор, освен че се увенчава с успех, е и основната причина, поради която временно прекратихме организацията на събития.

За популяризиране на НАБОО и набиране на членска маса - ще разчитаме на наше участие в събитията на колегите-едровици, на препоръки и на Вашата положителната оценка за усилията ни!

Във връзка с изключително трудоемката част около окомплектоването на писма, както и неоправданите разходи за пощенски услуги, от УС на НАБОО, взехме решение да изпращаме покани и информация по имейл до членовете ни.

Както и да публикуваме поканите за ОС на сайта ни и на страницата на НАБОО във Фейсбук.

Молим за съдействие всички наши членове, както и фирмите на едро - да информират заинтересованите колеги, желаещите да присъстват и да вземат участие в събранието.

Анонсирам част от темите, за които ще Ви информираме и ще обсъдим:

1. В края на 2016 и началото на 2017г., усилията на УС на НАБОО и на колеги доброволци, бяхме концентрирани в имплементирането на Световен Образователен портал на сайта на НАБОО, благодарение на WCEA! Една невероятна възможност за продължаващо обучение по оптика и оптометрия на английски език. Можете да се присъедините, ако вече не сте го направили, на сайта ни www.naboo-bg.com, заглавната страница, вдясно под банковата ни сметка – активен линк-банер „NABOO Education Portal“.

2. Блестящото представяне на българската делегация оптици и оптик-оптометристи в Грац, Австрия - на Зимните специални олимпийски игри! Последваща покана за домакинство на България и НАБОО, от страна на г-н Bjoern Koehler, Senior Manager Special Olympics Opening Eyes global and Special Olympics Health Programs Europe/Eurasia region

3. Бихме искали да получим Вашето мнение за идеята ни да предприемем стъпки и действия относно създаването на ЗНАК за Оптиките. Повечето медицински заведения, ветеринарни клиники, аптеки и дори кафенета и телефонните будки имат знак

4. Обсъждане позицията на НАБОО към ЕКК - относно сливането на Есилор и Луксотика. Смятам, че успяхме да изложим адекватно всички ваши опасения и тревоги! Опитахме се да предпазим и защитим всички колеги, занимаващи се с оптика, както и интересите на фирмите на едро.

Адекватната бизнес среда е от полза за всеки бранш!

Изказвам благодарност и признателност към УС на НАБОО и работната група, с които работихме с дни и финализирахме в срок този напрегнат, труден и дълъг процес!

На 27.09.2017г., от Европейската Комисия по Конкуренция в Брюксел, ни уведомиха, че на 28.09.17г., нашето становище, което не е конфиденциално - ще бъде представено на всички страни. Започва задълбочено разследване, което ще приключи на 12.02.2018г.

НАБОО изложихме позицията си открито. Членовете на Асоциацията вече имат нашите отговори, обединили техните мнения, изпратени писмено по имейл до нас. Всеки желаещ да се информира по казуса и нашите отговори - моля, пишете ни чрез имейл и ще ви изпратим въпросите и отговорите - всички са преведени и на български език.

Уважаеми членове на НАБОО, уважаеми колеги, всеки е добре дошъл на ОС на Асоциацията!

Моля, заявете предварително Вашето присъствие.

От мое име и от името на УС на НАБОО, Ви пожелавам слънчеви, доходни и успешни дни!

Ще се радваме да Ви видим на 14 октомври!

Искрено Ваша!
Мина Стоянова-Димитрова
Председател на УС на НАБОО

Проверка на РЗИ във връзка с кампания на „KWIAT” за скрининг на очното зрение с участието на оптики на територията на цялата страна

Във връзка с организираната от „KWIAT” кампания за скрининг на очното зрение в периода от 01. Септември до 31. Октомври 2016г., в която участваха редица оптики на територията на страната, в качеството ми на Председател на УС на Асоциацията на българските оптици бях уведомена за извършена проверка от РЗИ по повод кампанията. В резултат от проверката компетентните органи са съставили Акт за установяване на административно нарушение, в който са констатирали нарушение на Закона за здравето, а именно извършване на здравни консултации по проблеми на зрението от лице - оптик без необходимата правоспособност. Също така са издали и Предписание за спиране на дейността по здравни консултации по проблеми на зрението.


изтегли цялото становище

Честита нова година