гр. София 1202
ул. "Георг Вашингтон" №22

e-mail на асоциацията:
naboolegal@gmail.com

лице за контакти
г-жа Гюла Златкова buloptic@abv.bg
тел: 0888 577411


Мина Стоянова–Димитровa - Председател УС на НАБОО
GSM: 0888 919 195
e-mail: mina.dimitrova@gmail.com

Мария Миланова - Зам. Председател
GSM: 0887 603 330
e-mail: m.milanova.naboo@gmail.com

Мила Томова - Член на УС
GSM: 0886 140 469
e-mail: tomova.milla@gmail.com

Мила Христова - Член на УС
GSM: 0896 622 364
e-mail: mila.hristova@gmail.com

Венцислав Аракчиев - Член на УС
GSM: 0878 964 639
e-mail: vencyara@gmail.com

адв. Росина Цървуланова - Юридически съветник на НАБОО
GSM: 0888 337308
e-mail: rosina_tzarvulanova@abv.bg

Можете да използвате формата от дясно на тази страница за да изпращате предложения, коментари и въпроси свързани с асоциацията и продуктите които предлагаме. Ако искате да се свържем с Вас, моля попълнете полето с телефонен номер


Име:

Адрес:

Телефон:

Емайл:

Съобщение: