УСТАВ на Националната Асоциация на Българските Оптометристи и Оптици,

УСТАВ на Националната Асоциация на Българските Оптометристи и Оптици,  дружество с нестопанска цел в частната полза(Изменен с решение на Общото събрание на НАБОО от 11.06.2005г. и с Решение на Общото събрание на НАБОО от 22.01.2011г.)Глава...

държавен вестник от 23.12.2011г.

   http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=59595              Министерство на здравеопазванетоброй: 103, от дата 23.12.2011 г.   Официален...

ПОКАНА за свикване на Годишно общо събрание на НАБОО

П О К А Н А   за свикване на Годишно общо събрание на Националната асоциация на българските оптометристи и оптици...

Годишна среща на ЕСОО в Атина11-13 ноември 2011г.

Годишна среща на ЕСОО в Атина11-13 ноември 2011г.   Упълномощено от НАБОО лице присъства на есенната годишна среща на ЕСОО в Атина, където се обсъждаха въпросите и възможностите за постигането на значителен напредък по отношение на...

 

Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Напред
Общо страници: 12